Kooveen jääkiekkojaoston toimintalinja

Yleistä

Kooveen jääkiekkojaosto vastaa jääkiekkoilutoiminnasta osana Koovee ry:tä. Tarkoitus on tarjota mahdollisuus harrastaa jääkiekkoa mahdollisimman laadukkaissa olosuhteissa sekä hyvässä ilmapiirissä. Koko jääkiekon toiminnasta vastaa jääkiekkojaoston johtokunta. Urheilullisista asioista vastaa ensikädessä valmennuspäällikkö. Kaikessa urheilutoiminnassa Koovee, sekä Kooveen alla pelaavat joukkueet sekä pelaajat ja toimihenkilöt, noudattavat Suomen Jääkiekkoliiton sääntöjä.

Talous

Kausimaksu koostuu joukkuekohtaisesta jaostomaksusta sekä joukkueen muista kuluista. Jaostomaksu kattaa jäävuorot/muut harjoitusvuorot, valmentajat, pelipaidat, toimiston palvelut ja palkkakulut, harjoitteluvälineet, kausikohtaisesti määräytyvä summa tietystä seura-asusteesta sekä muut toiminnalliset kulut, kuten päättäjäiset.

Joukkueen kulut muodostuvat seuraavasti: joukkueen jaostomaksu, erotuomarikulut, bussikulut, sarjamaksut, turnauskulut, toimihenkilökorvaukset, joukkueen yhteiset välineet (juomapullot ym..), pelimatkojen ruokailut, varustekopin vuokra ym.

Joukkueen tulee maksaa sille määritetty jaostomaksu AINA eräpäivään mennessä. Joukkue ei saa missään tapauksessa omin päin lyhentää maksuerien summia yms.. Erikoisjärjestelyistä sovittava AINA erikseen ennakkoon jääkiekkojaoston puheenjohtajan kanssa.

Joukkueen tulee laatia oma budjetti kaudelle yhteistyössä Kooveen toimistohenkilökunnan kanssa. Budjetti tulee toimittaa Kooveen toimistolle 15.9 mennessä, mutta budjettien valmistelu alkaa jo jokaisen vuoden toukokuussa. Koko Koovee ry:n taloustoimintaa ohjataan ja seurataan Netvisorissa sekä myClubissa myynti- eli kausimaksujen laskutuksen osalta. Joukkueilla ei ole käytössä omia pankkitilejään, vaan kustannuspaikat.

Kaikissa talousasioihin liittyvissä kysymyksissä auttaa Kooveen toimistohenkilökunta.

Jääkiekkojaosto pidättää oikeuden muuttaa jaostomaksun määrää kauden aikana suuntaan tai toiseen.

Joukkueiden säännöt G-D1

Kooveen G-C2- juniorijoukkueissa joukkueet määrittelevät valmentajien ja joukkueenjohtajan johdolla omat pelisääntönsä. Joukkueen vanhemmat määrittelevät myös omat pelisääntönsä joukkueenjohtajan johdolla. Joukkueet eivät varsinaisesti ole kilpaurheilujoukkueita, vaan tarkoitus on kehittää jokaista pelaajaa niin jääkiekkoilijana, kuin ihmisenäkin sekä tarjota mahdollisimman laadukas ja mukava harrastus. Jokaisella joukkueella on kuitenkin muutama ennalta määrätty sääntö olemassa:

  1. Joukkueissa peluutus sekä jokaisen henkilön kohtelu on tasapuolista
  2. Kiusaaminen on ehdottomasti kielletty ja niihin puututaan välittömästi!
  3. Joukkueet sitoutuvat maksamaan jaostomaksun ajallaan
  4. Joukkue sitoutuu noudattamaan sekä Kooveen, että Suomen Jääkiekkoliiton sääntöjä
  5. Jokainen joukkueessa oleva sitoutuu maksamaan joukkueelle määritetyn budjetin mukaisen kuukausimaksun ajallaan. Jos joukkueen maksua ei makseta, joukkueenjohtaja ottaa yhteyttä valmennuspäällikköön, joka voi määrätä kyseisen pelaajan peli- ja harjoituskieltoon. Maksujärjestelyt tulee aina sopia erikseen siten, että myös seuran edustaja on asiasta tietoinen.

Kilpajoukkueet A-C

Kilpaurheilujoukkueita Kooveessa ovat A, B ja C-joukkueet. Joukkueiden tarkoitus on tarjota tavoitteellisille urheilijoille paikka kehittyä ja harjoitella kohti tavoitteita. Samalla mitataan myös joukkueiden menestymistä jääkiekkoliiton sarjoissa. Kilpajoukkueissa peluutuksesta päättää valmentajat.  Pelaajat valitaan joukkueisiin keväisin tryout tapahtuman kautta. Valmentajilla on oikeus pudottaa tai ottaa uusia pelaajia joukkueeseensa kesän tai kauden aikana; valmentaja on velvoitettu perustelemaan päätöksensä. Pelaajalla itsellään on oikeus lopettaa kilpajoukkueessa milloin tahansa, mutta pelaaja on velvollinen keskustelemaan päätöksestään ensin valmentajansa kanssa. Kilpajoukkueessa pelaava pelaaja ei ole oikeutettu siirtymään saman sarjatason joukkueeseen siitä hetkestä eteenpäin kun on Kooveen joukkueeseen valittu, ellei pelaaja ole pudotettu Kooveesta. Ylemmän tai alemman sarjatason joukkueeseen pelaajalla on oikeus siirtyä siirtorajan sisällä.

Kilpajoukkueessa jokainen pelaaja tai heidän huoltajansa sitoutuvat maksamaan määrättyä kausimaksua. Loukkaantumis- tai armeijatilanteissa maksuista on sovittava erikseen joukkueen kesken kauden alkaessa. Peliaika ei ole syy kausimaksun maksamatta jättämiselle kilpajoukkueissa.

Seurasiirrot ja sitoutuminen seuraan

Jokainen Kooveessa pelaava pelaaja sitoutuu Kooveen toimintaan koko kaudeksi maksamalla ensimmäisen osan kausimaksusta. Seuran vaihtaminen kesken kauden on mahdollista vain erikoistilanteissa/painavin syin. Kauden aikana tapahtuvista siirroista päättää aina valmennuspäällikkö ja siirron edellytyksenä on, että kaikki maksuvelvoitteet ovat hoidettu ennen siirron anomista.

Vapaan siirtoajan puitteissa pelaaja on vapaa siirtymään mihin seuraan tahansa Kooveesta kunhan kaikki maksuvelvoitteet ovat suoritettu asianmukaisesti. Seurasiirto Kooveesta tapahtuu siten, että valmennuspäällikölle tulee lähettää sähköpostilla siirtopyyntö, jossa on pelaajan koko nimi sekä henkilötunnut, vanha seura Koovee Ry sekä uuden seuran virallinen nimi. Siirrot Kooveeseen tapahtuu samalla kaavalla pyytämällä vanhan seuran valmennuspäälliköltä siirtopyynnön Koovee ry:hyn.

Tämän jälkeen Koovee vahvistaa siirron ja tulostaa siirtolaskun, jonka pelaaja/pelaajan huoltaja maksaa ja toimittaa siirtopaperinallekirjoitettuna takaisin Kooveen toimistolle, jolloin siirto Kooveeseen on voimassa.

Toimihenkilöt

Jokainen joukkue (B-G) tarvitsee joukkueenjohtajan, rahastonhoitajan sekä huoltajat. Toimihenkilöt valitaan joukkueen pelaajien huoltajista, ellei joukkueella ole ulkopuolista toimihenkilöä seuran järjestämänä. Näiden toimihenkilöiden lisäksi B-G-junioreiden kotiotteluissa pelaajien huoltajat muodostavat toimitsijaryhmiä otteluiden vaatimiin toimitsijatehtäviin. A-nuorissa toimitsijatehtävät hoitavat liiton vaatimat toimitsijat, jotka tulevat erotuomari- ja toimitsijakerhosta.

Jokainen uusi toimihenkilö saa jääkiekkojaoston puolesta koulutusta ja tukea tehtävän hoitamiseen. Lisäksi toimihenkilöille järjestetään tapaamisia sekä virkistystapahtumia, joissa pääsee vaihtamaan kuulumisia sekä kokemuksia käytännön asioiden hoitamisessa.

Seura-asusteet ja logon käyttö

Jääkiekkojaosto määrittää peliasusteet. Pelipaita, sekä pelisukat tulee olla kaikilla samanlaiset. Suosituksena Koovee määrittää mustan kypärän sekä mustat housut, mutta ne eivät ole pakolliset (A ja B pakolliset). Peliasusta Koovee tarjoaa pelipaidat. Pelisukat sekä nimilaput tulee jääkiekkojaoston kautta erillistilauksena seurayhteistyökumppanilta, joista jaosto laskuttaa erikseen ilmoitettavan summan joukkueenjohtajan tilaaman määrän mukaisesti joukkueelta. Seura-asuste on kausittain erikseen määritetty asu, josta jääkiekkojaosto maksaa osan ja toinen osa jää joukkueen maksettavaksi. Joukkueita infotaan seura-asun hankinnasta  ja hinnoista aina kauden alussa erikseen. Seura-asun hankkiminen ei ole pakollista.  Muihin, kuin seuran määrittämiin asuihin EI saa Kooveen logoa käyttää.

Kooveen logon käytöstä on aina kysyttävä erikseen lupa Kooveen toiminnanjohtajalta ja jääkiekkojaostolta. Logon luvattomasta käytöstä Kooveen johtokunta määrää sanktion.

Talkoot ja varainhankinta

Kaikki joukkueiden tekemät talkootuotot ovat seuran omaisuutta, jotka ovat joukkueen käytössä. Yksityisille ihmisille ei talkootuottoja makseta. Koovee tarjoaa myös talkoomahdollisuuksia, joista jaoston talkoovastaava ilmoittaa joukkueille. Kooveen ulkopuolisiin talkoisiin on kysyttävä erikseen lupa jääkiekkojaoston johtokunnalta

Varainhankinnasta saadut tulot ovat myös seuran omaisuutta, jotka ovat joukkueen käytössä. Jääkiekkojaosto tarjoaa erilaisia varainhankintakeinoja, joista infotaan kauden aikana erikseen. Ulkopuolisiin varainhankintakeinoihin on kysyttävä lupa Kooveen toiminnanjohtajalta ja jääkiekkojaoston johtokunnalta

Joukkueilla on oikeus hankkia sponsorituloja myymällä mainoksia peliasuihin sekä kausijulkaisuun ja nettisivuille joukkueen omalle sivulle. Saadut tulot ovat joukkueen käytössä. Ohjeet mainosten hankinnasta ja sijoittelusta saa jaoston johtokunnalta. Mainoksia ei saa painaa peliasuun!

Arpajaisia järjestettäessä tulee noudattaa arpajaislakia.

Avustukset

Vähävarainen pelaaja/perhe tai taloustilanteen yllättävästä muutoksesta johtuvan avun tarpeessa oleva pelaaja/perhe voi hakea avustusta jääkiekkojaoston johtokunnalta helpottaakseen kausimaksuja tai varusteiden hankintaa. Hakemukset käsitellään aina erikseen ja luottamuksellisesti. Jaoston johtokunta päättää harkinnanvaraisesti avustusten myöntämisestä.

Varusteet ja välineet

Kaikki Kooveen tarjoamat varusteet ja välineet on pidettävä hyvässä kunnossa ja palautettava aina kauden päätteeksi. Välineitä/varusteita lainannut joukkue/pelaaja on korvausvelvollinen, jos välineen kunto ei palautettaessa ole sama kuin lainaanottohetkenä tai jos väline hukkuu. Pelivälineissä luonnollista kulumaa ei lasketa mukaan, jos varusteen huoltotoimia ei ole selvästi laiminlyöty.

Harjoitusvälineitä käytettäessä on ensikädessä vastuu aina välinettä käyttävällä pelaajalla. Valmentajan vastuulla on huolehtia, että pelaajat käyttävät harjoitusvälineitä asianmukaisesti ja että välineet palautetaan aina harjoituksen jälkeen takaisin niille määritettyyn paikkaan. Jos väline rikkoutuu asiattoman käsittelyn seurauksena, on käyttäjä korvausvelvollinen.

Kuvien käyttöoikeus

Kooveen jääkiekkojaostolla on oikeus käyttää kuvia, jotka ovat Kooveen toimesta otettuja, mainontaan sekä uutiskäyttöön. Näitä ovat mm. joukkuekuvat, pelaajakuvat, pelitapahtumat, harjoitustapahtumat, sekä muut Kooveen toimintaan liittyvät kuvat. Joukkueet saavat käyttää omissa julkaisuissaan kuvia omasta toiminnastaan. Asiattomien kuvien julkaisusta, joissa esiintyy Kooveen toimintaa, voidaan rankaista sanktiolla. Sanktion antamisesta päättää Kooveen jääkiekkojaosto tai Kooveen johtokunta.

Kooveen jääkiekon nettisivuilla sekä facebook-  ja instagram -tileillä olevien kuvien käytöstä tulee aina kysyä lupa Kooveen valmennuspäälliköltä tai jääkiekkojaoston mediavastaavalta.

Pelaajat ja alaikäisten pelaajien huoltajat hyväksyvät nämä ehdot kuvien käytöstä automaattisesti maksamalla ensimmäisen osan kausimaksusta.

Riitatilanteet

Riitatilanteiden ilmetessä käydään asia ensimmäiseksi läpi valmennuspäällikön sekä jääkiekkojaoston puheenjohtajan kanssa. Jos asia ei selviä, seuraavaksi käsitellään tapausta seuran toiminnanjohtajan kanssa. Jos asiasta ei vieläkään päästä sopuun, voidaan asia käsitellä käräjäoikeudessa.

Kaikissa ongelmatilanteissa tai kysymysten ilmetessä valmennuspäällikkö tai jääkiekkojaoston johtokunnan jäsenet auttavat. Yhteystiedot löytyvät nettisivuiltamme.